ชาวบ้านสุรินทร์พึ่งตัวเองขายข้าวหลามสร้างรายได้

จังหวัดสุรินทร์ พบหมู่บ้านข้าวหลาม สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน สามารถอยู่ได้แบบพึ่งพาตนเอง
ข้าวหลามท่าศิลา สินค้าจากหมู่บ้าน ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่ถูกนำมาวางขายริมทาง สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้าน สามารถอยู่ได้แบบพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันได้รับความนิยมของผู้ที่สัญจรไปมา ชื้อไปจำหน่ายเป็นของฝาก โดยที่บริเวณริมถนนปัทมานนท์ ทั้งสองข้างทางมีร้านจำหน่ายข้าวหลามไม่น้อยกว่า 30 ร้าน หลังเริ่มมีชาวบ้านทำข้าวหลามจำหน่ายกันเองในหมู่บ้านเพียงไม่กี่ราย และขี่รถจักรยานยนต์เร่จำหน่ายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านทำข้าวหลามขายเป็นอาชีพเสริมนอกจากทำนา ประมาณ 121 ครัวเรือน ส่วนมากจะตั้งแผงขายตามริมถนน

ข้าวหลาม-สุริน

ทั้งนี้ วิธีทำข้าวหลามนั้น จะเริ่มจากการแช่ข้าวเหนียว และถั่วดำไว้ก่อน เมื่อแช่ข้าวเหนียวได้ที่แล้วจะนำไปต้มให้สุก จากนั้นนำข้าวเหนียวสุกใส่กะทิที่ผสมเกลือกับน้ำตาลไว้แล้ว คลุกให้เข้ากัน นำไปใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ก่อนจะนำไปเผา ซึ่งการเผาข้าวหลาม มี 2 วิธี คือ การเผาข้าวหลามแบบฟืน และแบบเตาแก๊ส การเผาข้าวหลามแบบฟืนเป็นการเผาข้าวหลาม แบบดั้งเดิม ที่ต้องวางเรียงข้าวหลามบนพื้นดินเป็นแถวยาว ใช้กาบมะพร้าว ฟืน และเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำกระบอกข้าวหลามมาสุม คนเผาต้องใช้แรงและพลังงานเยอะในการเผา ซึ่งกว่าจะได้ข้าวหลามมา ต้องใช้เวลาเผานานกว่า 3 ชั่วโมง ต้องนำมาผ่าเปลือกไม้ไผ่และเหลาให้บั้งข้าวหลามสวยงาม ก่อนนำไปวางขายที่เพิ่งร้านริมถนน