นักวิจัย มช. ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลก บนยอดดอยสุเทพ

นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลก บนยอดดอยสุเทพ ได้ชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชิดชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ร่วมในพิธีแถลงเปิดตัวการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ชนิดใหม่ของโลก โดยทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ นำโดย ศ.ดร.สายสมร ลำยอง ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า คณะวิจัยแห่งห้องปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ศ.ดร.สายสมร กล่าวว่า คณะวิจัยได้ค้นพบครั้งนี้มี 2 ชนิดที่เป็นเห็ดทรัฟเฟิล ชนิดใหม่ของโลก คือ เห็ดทรัฟเฟิล ที่ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” และอีกชนิดหนึ่งคือ Tuber lannaense ส่วนเห็ดทรัฟเฟิลอีกชนิดไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลก แต่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดที่แพงที่สุดในโลก นั่นคือ เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน ที่มีราคาสูงถึง 160,000 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เพียงแต่มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจจะทําให้การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในไทยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่การค้นพบในครั้งนี้เป็นการค้นพบที่ก่อให้เกิดแรงสะท้านไปทั้งวงการวิจัยเห็ดรา เพราะตามทฤษฎีแล้วจะสามารถพบเห็ดทรัฟเฟิลได้ตามประเทศเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นเพียงเท่านั้น แต่ในครั้งนี้กลับพบในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น การค้นพบในครั้งนี้จึงถือเป็นการหักล้างทฤษฎีความเชื่อที่เคยมีมาทั้งหมดจนถึงขั้นทําให้ต้องปรับปรุงตําราเรียนกันใหม่ในเรื่องเห็ดราของโลก

ใส่ความเห็น