วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง ประชาชนเข้าชมริ้วขบวนจริงได้ 4 หมื่นคน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เิปดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ชมริ้วขบวนจริงได้ 4 หมื่นคน เปิดจุดคัดกรองตี 5 วันที่ 25 ต.ค.

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พื้นที่ชมริ้วขบวนจริงสามารถรองรับประชาชนที่จะเข้าชมได้เพียง 40,000 คน โดยจะเชิญประชาชนทั้งหมดออกนอกพื้นที่พระราชพิธี ตั้งแต่คืนวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเข้าชมริ้วขบวนจริง จะต้องเข้าสู่จุดคัดกรองตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้หมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคม มีดังนี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560

พิธีอัญเชิญพระบรมโกศ เวียนรอบพระเมรุมาศ

เวลา 16.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
พระราชพิธีถวายพระเพลิง

วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เวลา 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

เวลา 09.00 น. พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2560

มีการออกทุกข์

เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

วันที่ 29 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00 น. พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นสู่พระวิมาน

เวลา 17.30 น. พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

ใส่ความเห็น