สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศฯ แล้ว

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศฯ ที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (2 พ.ย.60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฝ่ายจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพรธปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และคณะทูตานุทูต เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

ต่อมาเสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนจะเสด็จฯ ไปยังศาลาลูกขุน 6 หลัง ที่จัดนิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด้วย

1.สมมติเทวพิมาน : สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ
2.ณ วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง
3.ประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ
4.สวรรค์บรรจงวาด : ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ
5.ยาตรากฤษฎาธาร : การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
และ6.ตระการวิจิตรศิลปกรรม : งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังทับเกษตร ทอดพระเนตรนิทรรศการ การสัมผัสของผู้พิการทางสายตา ก่อนจะเสด็จฯ ทอดพระเนตรโดยรอบพระเมรุมาศ แปลงนาเลข ๙ และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ใส่ความเห็น