เปิดรายชื่อ 17 เหยื่อกระสุนเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2548 – 2557 จากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้

เปิดรายชื่อ 17 เหยื่อกระสุน เจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2548 – 2557 จากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ หลัง กพต. ยอมเยียวยา รายละ 1 ล้านบาท

นายไกรศร วิศิษฎ์ วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผย 17 รายชื่อ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีมติให้จ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2548 – 2557 รวม 17 ราย รายละ 1 ล้านบาท

โดยมีทั้งหมด 10 กรณี 17 ราย แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 6 กรณี 10 ราย เป็นเงินทั้งหมด 13,590,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.ด.ญ. ซูไฮลา แตเมาะ

2.ด.ช.มูฮัมหมัดอาซูวัน สอเหาะ

3. นายมูฮัมหมัดอายิ ตาเย๊ะ

4. นายอับดุลเลาะห์ สะนิ

5. นายมะกอเซ็ง ลาแซ

6. นายการิง มะ

7. นายสุไฮมี เซ็นและ

8.นายคอลิด มาแม็ง

9. นายมะดารี แมเราะ

10. นายซัดดัม วานุ

กลุ่มที่ 2 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บังคับใช้มี 4 กรณี 7 ราย จำนวนเงิน 8,031,000 บาท

1.นายฮีสซัน มามะ

2.นายอับดุลเลาะ แวแยะ

3. นายนิเล๊าะ บาเห๊ะ

4. นายอาบูคอรี กาสอ

5.ด.ช.สุชีพ รับยูร

6. ด.ช.เจ๊ะมูซอ สาและ

7.นายมัคตา มะมิง

ใส่ความเห็น