สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชน กราบพระบรมศพ 24 ชั่วโมงถึง 5 ต.ค.

สำนักพระราชวังประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่ม 28 ก.ย. – 5 ต.ค.

สำนักพระราชวังประกาศปรับเวลาเปิดจุดคัดกรองทั้ง 2 จุด บริเวณฝั่งโรงแรมรัตนโกสินทร์ และ จุดคัดกรองวงเวียนรักษาดินแดน จากเดิมที่เปิดในเวลา 04:00-21:00 น. เป็นเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 2 จุด โดยประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ