สถานการณ์น้ำท่วม “น่าน” เช้าวันนี้ (16 ส.ค.) ปริมาณน้ำยังสูง กระทบกว่า 4 พันครอบครัว

วันนี้ (16 ส.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพน้ำท่วมในตัวเมือง จ.น่าน เมื่อเช้าวันนี้ว่า เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากถนนสายต่างๆ อย่างเร่งด่วน แต่ยังคงมีน้ำทะลักเข้าสู่ตัวเมืองตลอดเวลา และส่วนหนึ่งกำลังไหลลงไปยัง อ.เวียงสา จ.น่าน ด้วยเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 150 มิลลิเมตร และระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มมีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้น้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันว่า จ.น่าน เกิดฝนตกหนักมีน้ำไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ 7 อำเภอ คือ อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ภูเพียง และอ.บ่อเกลือ ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 4,009 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คนคือ นายประสิทธิ์ วังสาร อ.ปัว ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง

ขณะที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา และตาก เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อ.บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา เชียงกลาง ท่าวังผา นาน้อย นาหมื่น ปัว สันติสุข และแม่จริม จ.น่าน

รวมทั้งให้เฝ้าระวังพื้นที่เสียงภัย ดังนี้น้ำหลาก

 อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด จังหวัดตาก อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด จังหวัดตาก อ.แม่แจ่ม แม่วาง แม่แตง อมก๋อย เวียงแหง เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ.แม่สาย เวียงแก่น แม่จัน แม่ลาว แม่สรวย เวียงป่าเป้า เชียงของ จ.เชียงราย อ.ปง เชียงค้า จุน จ.พะเยา