(EXCLUSIVE) เพราะอะไร?? ไทยจะได้เลื่อนชั้น จาก “เทียร์ 3”

มีข่าวว่าไทยจะได้เลื่อนชั้นจาก “เทียร์ 3” ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ ความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอะไร : นันทิดา พวงทอง รายงาน
มีข่าวหลุดออกมาว่าประเทศไทยจะได้เลื่อนชั้นในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report หรือ TIP Report) ของสหรัฐ หลังจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่ำสุดหรือ เทียร์ 3 มาติดต่อกัน 2 ปี แต่นั่นเป็นเพียงข่าว ผลอย่างเป็นทางการ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ จะประกาศออกมาในคืนพรุ่งนี้ (30 มิ.ย.) ตามเวลาในประเทศไทยค้า-มนุษย์

ที่สุดแล้วประเทศไทยจะได้ “เลื่อนชั้น” จริงหรือไม่ ต้องพิจารณาการดำเนินการของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมาว่าได้แสดงให้เห็นว่าเอาจริงเอาจริงในการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์เพียงใดวิเคราะห์ตามการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลัก 5 P คือ Policy (นโยบาย) , Prosecution (การฟ้องร้องดำเนินคดี) , protection (การปกป้องผู้เสียหายหรือเหยื่อ) , prevention (การป้องกันไม่ให้เกิดค้ามนุษย์) และ Partnership (ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตรร่วมแก้ไขปัญหา) น่าจะเห็น “สัญญาณบวก” ตามที่ทางกระทรวงต่างประเทศของไทยประเมิน

เพิ่มงบประมาณ69เปอร์เซ็นต์   นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์พิเศษ “เครือเนชั่น” ถึงข้อมูลดำเนินงานแก้ไขและปราบปรามค้ามนุษย์ของไทย ว่า ทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้งบประมาณให้สูงขึ้น โดยในปี 2558 จำนวน 71.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมปี 2557 จำนวน 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้น 69 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้คล่องตัวขึ้น